Nadväzujúce školenia

Pilates a bolesti chrbtice

Názov kurzu: Pilates a bolesti chrbtice
Dátum konania: 1. december 2018 alebo 27.január 2019
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica.
Cieľ kurzu:
 • funkčná anatómia krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice
 • biomechanické princípy chrbtice
 • základné pilates princípy vzhľadom k bolesti chrbtice
 • kontraindikácie pre klientov s bolesťami chrbtice
 • modifikácie Pilates cvikov
 • využitie cvičebných pomôcok pri klientoch s bolesťami krčnej hrudnej a driekovej chrbtice
 • vytvorenie individuálneho cvičebného plánu pre klientov s bolesťou krčnej chrbtice, hrudnej a driekovej chrbtice
Kurz je vhodný:
 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov
Certifikáty:
 • po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní
Kredity:
 • 6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa
Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim
Lektori: Mgr. Adriana Miseje
Časový harmonogram:
Obsah Počet hodín
08.00 – 09.00 Funkčná anatómia krčnej, hrudnej a driekovej chrbtice 1 hod.
09.00 – 10.00 Biomechanické princípy chrbtice1 hod.
10.00 – 12.00 Základné pilates princípy vzhľadom k bolesti chrbtice, kontraindikácie pre klientov s bolesťami chrbtice.2 hod.
12.00 – 13.00 Modifikácie Pilates cvikov 1 hod.
13.00 – 15.00 Využitie cvičebných pomôcok pri klientoch s bolesťami krčnej,hrudnej a driekovej chrbtice 2 hod.
15.00 – 16.00 Vytvorenie individuálneho cvičebného plánu pre klientov s bolesťou krčnej chrbtice, hrudnej a driekovej chrbtice 1 hod.
Spolu:8 hodín
Prihláška:
Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: