Nadväzujúce školenia

Anatómia pre Pilates inštruktorov

Názov kurzu: Anatómia pre Pilates inštruktorov
Dátum konania: 19. január 2019
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica.
Cieľ kurzu: Cieľom kurzu je oboznámiť budúcich inštruktorov s anatómiou človeka, ktorá tvorí základný pilier pri osvojovaní si cvikov Pilates.
Náplň kurzu:
  • prehĺbiť si a rozšíriť si základné pojmy z anatómie (roviny, smery, názvoslovie...)
  • rozšíriť si poznatky zo stavby opornej (kostra) a svalovej sústavy, so zameraním sa na oblasti najviac precvičované pri cvikoch Pilates
  • rozvinúť schopnosti pochopiť vzájomnú spoluprácu svalových skupín a ich vplyv na správne vykonávanie cvikov
Kurz je vhodný:
  • budúdich inštruktorov Pilates metódy
  • kondičných trénerov
Certifikáty:
  • po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní
Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

  • štúdijné materiály
  • certifikát
  • občerstvenie
  • pitný režim
Lektor: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Program:
Obsah Počet hodín
Oboznámenie sa a osvojenie si základných odborných pojmov z anatómie (smery, pohyby, roviny tela, pozície) 1 hod.
Telo a jeho sústavy – základná charakteristika oporného systému (typy kĺbnych spojení, šľachy, väzivá, fascie...)1 hod.
Kosti a svaly hlavy, krku a tváre; synergické svaly 2 hod.
Kosti a svaly chrbtice a hrudníka; synergické svaly 2 hod.
Kosti a svaly panvy a dolnej končatiny; synergické svaly1 hod.
Kosti a svaly hornej končatiny; synergické svaly1 hod.

Prihláška:
Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: