Nadväzujúce školenia

Anatómia v pohybe a posturálna analýza

Foto/ video (tu)
Názov kurzu: Anatómia v pohybe a posturálna analýza
Dátum konania: 12. máj 2018
Miesto konania: Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica.
Cieľ a náplň kurzu:
 • základné informácie o anatómii človeka
 • vyšetrenie držania tela s použitím Posturálneho panelu
 • nácvik správneho sedu
 • praktické ukážky Pilates cvičení
Kurz je vhodný:
 • inštruktorov Pilates metódy
 • fyzioterapeutov
 • kondičných trénerov
 • učiteľov telesnej výchovy
Certifikáty:
 • po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní
Kredity:
 • 6 kreditov pre inštruktorov Pilates I. a II. kvalifikačného stupňa
Cena:

90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)

240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

V cene je zahrnuté:

 • štúdijné materiály
 • certifikát
 • občerstvenie
 • pitný režim
Lektori: Mgr. Marcela Adamcová, PhD.
Mgr. Adriana Miseje
Časový harmonogram:
Obsah Počet hodín
08.00 – 09.00 Vysvetlenie a priblíženie základných pojmov z anatómie človeka 1 hod.
09.00 – 10.00 Charakteristika opornej sústavy a základných svalov trupu, horných a dolných končatín1 hod.
10.00 – 11.00 Zapojenie jednotlivých svalov pri prevedení základných Pilates cvikov1 hod.
11.00 – 12.00 Charakteristika správneho a chybného držania tela1 hod.
12.00 – 13.00 Vyšetrenie tela pomocou Posturálneho Panelu (praktická ukážka)1 hod.
13.00 – 14.00 Najčastejšie skrátené a oslabené svalové skupiny.1 hod.
14.00 – 16.00 Praktické ukážky cvičení2 hod.
Spolu:8 hodín
Prihláška:
Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: