Zľava - Inštruktor I. a II. stupňa

Zľava v %
Na kurz Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa pre každého, kto absolvoval kurz Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa vo Flow Pilates centre. 5 %
Pozn.:Zľavu je možné uplatniť si najneskôr 12 mesiacov po absolvovaní kurzu Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa.
Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: