Inštruktor II. stupňa

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa

Názov kurzu:

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa
AKREDITOVANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum konania:

 • 1. časť: 19. – 20. máj 2018
 • 2. časť: 16. – 17. jún 2018
 • 3. časť: 8.september 2018
 • 4. časť: 22. – 23. september 2018
 • 5. časť: 20. – 21. október 2018
 • 6. časť: 17. - 18. november 2018
 • Skúšky: 7. alebo 14. december 2018

Miesto konania:

  Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica.

Cieľ kurzu:

 • je vyškoliť kvalifikovaných inštruktorov Pilates metódy. Absolvent vzdelávacej aktivity bude teoreticky a prakticky ovládať metódu cvičenia Pilates na podložke pre skupinové a individuálne cvičenie a jej využitie s pomocou cvičebných pomôcok,
 • Absolvent bude schopný vykonať:
  • - vstupné hodnotenie fyzického stavu s použitím Posturálneho panelu (posturálny rozbor),
   - vytvoriť individuálny cvičebný plán podľa vstupného hodnotenia a požiadaviek klienta,
   - zostaviť cvičebný plán pre skupinové cvičenie,
   - prakticky používať cvičebné pomôcky pre doplnenie cvikov zo základnej zostavy Pilates
   - zostaviť cvičebnú jednotku pre špeciálne populácie, (deti, osteoporóza, skolióza, tehotenstvo, rôzne športové odvetvia – golf, futbal, hokej, lyžovanie),
   - vykonávať cvičenie.

Kurz je vhodný pre:

 • Inštruktorov Pilates I. kvalifikačného stupňa

Certifikáty:

 • po ukončení kurzu, úspešnom absolvovaní záverečných skúšok a absolvovaním hospitačných hodín absolventi získajú certifikát MŠ SR
 • medzinárodne platný certifikát BALANCED BODY UNIVERSITY

Hospitačné hodiny:

 • účastník kurzu musí odcvičiť 25 hodín skupinového alebo individuálneho cvičenia Pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičenie Pilates precvičuje alebo priamo vo Flow Pilates centrum, s.r.o.

Cena:

990,- euro; v cene je zahrnuté:

 • 11 dní výučby
 • 1 deň skúšky
 • štúdijné materiály
 • certifikát MŠ SR
 • občerstvenie
 • pitný režim

1190,- euro; pre záujemcov o certifikát Balanced Body University. V cene je zahrnuté:

 • 11 dní výučby
 • 1 deň skúšky
 • štúdijné materiály
 • certifikát MŠ SR
 • certifikát Balanced Body University
 • občerstvenie
 • pitný režim

Program:
Rozvrh vzdelávacej aktivity
Číslo bloku Dátum Poznámky Počet hodín
Časť I. 19. - 20. máj 2018História Pilates metódy, základné a pohybové Pilates princípy, dynamická neuromuskulárna stabilizácia DNS, rozcvička, Pilates cviky. 16 hod.
Časť II. 16. - 17. jún 2018Tréningové hodiny, Pilates cviky, anatómia, fyziológia človeka, základy prvej pomoci, Biochémia, hygiena. 16 hod.
Časť III. 8. september 2018Fyziológia telesných cvičení, teória a didaktika športu, výživa v športe.8 hod.
Časť IV. 22. - 23. september 2018Strečing, osteoporóza a Pilates, tehotenstvo a Pilates, rehabilitácia a Pilates, cvičebný plán – skolióza, problémy s chrbticou, Pilates cviky, cvičenie s cvičebnými pomôckami, tréningové hodiny.16 hod.
Časť V. 20. - 21. október 2018Pilates cviky, cvičebný plán pre individuálne cvičenie, tréningová hodina, psychológia športu, sociológia športu, šport a právo, etika športu.16 hod.
Časť VI. 17. - 18. november 2018Posturálna analýza, regenerácia, tréningové hodiny, biomechanika, výživa v športe, diagnostika trénovanosti, antropometrika, pedagogika.16 hod.
Skúšky 7. alebo 14. december 2018Teoretický test a praktická skúška.4-8 hod.

Prihláška:
Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: