Inštruktor II. stupňa

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa

Názov kurzu:

Inštruktor Pilates II. kvalifikačného stupňa
AKREDITOVANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Dátum konania:

 • 1. časť: 25. – 26. marec 2017
 • 2. časť: 29. – 30. apríl 2017
 • 3. časť: 27. – 28. máj 2017
 • 4. časť: 16. – 18. jún 2017
 • 5. časť: 9. – 10. september 2017
 • Skúšky: 6. október 2017

Miesto konania:

  Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica.

Cieľ kurzu:

 • je vyškoliť kvalifikovaných inštruktorov Pilates metódy. Absolvent vzdelávacej aktivity bude teoreticky a prakticky ovládať metódu cvičenia Pilates na podložke pre skupinové a individuálne cvičenie a jej využitie s pomocou cvičebných pomôcok,
 • Absolvent bude schopný vykonať:
  • - vstupné hodnotenie fyzického stavu s použitím Posturálneho panelu (posturálny rozbor),
   - vytvoriť individuálny cvičebný plán podľa vstupného hodnotenia a požiadaviek klienta,
   - zostaviť cvičebný plán pre skupinové cvičenie,
   - prakticky používať cvičebné pomôcky pre doplnenie cvikov zo základnej zostavy Pilates
   - zostaviť cvičebnú jednotku pre špeciálne populácie, (deti, osteoporóza, skolióza, tehotenstvo, rôzne športové odvetvia – golf, futbal, hokej, lyžovanie),
   - vykonávať cvičenie.

Kurz je vhodný pre:

 • Inštruktorov Pilates I. kvalifikačného stupňa

Certifikáty:

 • po ukončení kurzu, úspešnom absolvovaní záverečných skúšok a absolvovaním hospitačných hodín absolventi získajú certifikát MŠ SR
 • medzinárodne platný certifikát BALANCED BODY UNIVERSITY

Hospitačné hodiny:

 • účastník kurzu musí odcvičiť 25 hodín skupinového alebo individuálneho cvičenia Pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičenie Pilates precvičuje alebo priamo vo Flow Pilates centrum, s.r.o.

Cena:

990,- euro; v cene je zahrnuté:

 • 11 dní výučby
 • 1 deň skúšky
 • štúdijné materiály
 • certifikát MŠ SR
 • občerstvenie
 • pitný režim

1190,- euro; pre záujemcov o certifikát Balanced Body University. V cene je zahrnuté:

 • 11 dní výučby
 • 1 deň skúšky
 • štúdijné materiály
 • certifikát MŠ SR
 • certifikát Balanced Body University
 • občerstvenie
 • pitný režim

Program:
OBSAH Počet hodín
1.časť Pohybové Pilates princípy, rozcvička, Pilates cviky, zostavenie skupinového cvičenia, dynamická neuromuskulárna stabilizácia DNS. 16 hod.
2.časť Pilates cviky, cvičebný plán pre individuálne cvičenie, rehabilitácia a Pilates, antropomotorika, pedagogika, regenerácia, Pilates a deti.16 hod.
3.časť Fyziológia telesných cvičení, biomechanika, výživa v športe, diagnostika trénovanosti, anatómia, fyziológia človeka, teória a didaktika športu.16 hod.
4.časť Pilates cviky, tréningové hodiny, psychológia športu, šport a právo, základy prvej pomoci, hygiena, biochémia.24 hod.
5.časť Strečing, osteoporóza a Pilates, tehotenstvo a Pilates, zostavenie cvičebného plánu pre driekovú a krčnú chrbticu, DNS, cvičenie s cvičebnými pomôckami.16 hod.
Skúšky Teoretický test a praktická skúška4 – 8 hod.

Prihláška:
Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: