Inštruktor I. stupňa

Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa

AKREDITOVANÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Názov kurzu:

Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa
Rozvrh vzdelávacej aktivity
Číslo bloku Dátum Poznámky Počet hodín
Časť I. 9.- 10. február 2019Náplňou tejto časti je nadobudnutie teoretických vedomostí o základných a pohybových princípoch. Oboznámenie sa s históriou Pilates a detailné prevedenie každého cviku základnej zostavy. 16 hod.
Časť II. 23.- 24. marec 2019Náplňou tejto časti je detailné prevedenie všetkých cvikov zo základnej zostavy Pilates, ich variácií a tréningové hodiny. 16 hod.
Časť III. 13. - 14. apríl 2019Náplňou tejto časti sú tréningové hodiny, otázky a hodnotenie cvičenia, podrobné informácie k záverečným skúškam a všeobecná časť kurzu.16 hod.
Skúšky 17. alebo 24. máj 2019Teoretický test a praktická skúška.4-6 hod.
*** Anatómia pre Pilates inštruktorov 19. január 2019 Kurz anatómia je súčasťou vzdelania pre Inštruktorov Pilates I. kvalifikačného stupňa a prebieha v rôznych termínoch počas roku. 8 hod.

*** Účastníci kurzu sú povinní pred začiatkom kurzu Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa absolvovať kurz Anatómie pre inštruktorov, ktorý prebieha v rôznych termínoch počas roku. Kurz anatómie nie sú povinní absolvovať uchádzači, ktorí preukážu pred začiatkom kurzu Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa zodpovedajúce vzdelanie, počas ktorého absolvovali anatómiu a fyziológiu človeka.

Miesto konania:

  Flow pilates centrum, s.r.o. Nad plážou 15/c, 974 01 Banská Bystrica.

Cieľ kurzu:

vyškolenie inštruktorov Pilates I. kvalifikačného stupňa, absolvent kurzu bude teoreticky a prakticky ovládať základy cvičenia Pilates na podložke, s pomôckami, zostaviť skupinový cvičebný plán, využiť základné cviky Pilates a vykonávať skupinové a individuálne cvičenie.

Kurz je vhodný pre:

trénerov rôznych športov, fyzioterapeutov, kondičných trénerov, učiteľov telesnej výchovy, masérov a záujemcov o tento druh cvičenia.

Podmienky k získaniu osvedčenia Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa:

 • absolvovanie 48 vyučovacích hodín v blokoch (víkendové štúdium)
 • absolvovanie 25 hodín skupinového alebo individuálneho cvičenia pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičí pilates alebo vo Flow pilates centrum, s.r.o. ako cvičenec
 • absolvovanie 15 hodín samostatného štúdia a osobného cvičenia
 • absolvovanie kurzu Anatómia pre inštruktorov
 • úspešné absolvovanie teoretickej a praktickej skúšky
 • vyplnenie a zaslanie prihlášky na skúšky

Certifikáty:

 • po ukončení kurzu, úspešnom absolvovaní záverečných skúšok a absolvovaním 25 hospitačných hodín absolventi získajú certifikát MŠ SR
 • medzinárodne platný certifikát BALANCED BODY UNIVERSITY

Hospitačné hodiny:

 • účastník kurzu je povinný odcvičiť 25 hodín skupinového alebo individuálneho cvičenia Pilates v ktoromkoľvek zariadení kde sa cvičenie Pilates precvičuje alebo priamo vo Flow pilates centrum, s.r.o.

Cenník s certifikátom MŠ SR a BBU
Inštruktor Pilates I. kvalifikačného stupňa(6 dní výučby + 1 deň skúšky) 690 EUR
Anatómia pre Pilates inštruktorov (1 deň výučby)90 EUR*

*Anatómia pre Pilates inštruktorov (1 deň výučby)

 • 90,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)
 • 110,- euro / 1 školenie (záväzná prihláška 1 mesiac vopred)
 • 240,- euro / 3 školenia (záväzná prihláška 3 mesiace vopred)

Prihláška:
Suhlasím so všeobecnými podmienkami:
Copyright © 2011 Flow Pilates Centrum s.r.o. Akékoľvek preberanie a využívanie výššie uvedeného vlastníctva je možné len s písomným súhlasom Flow Pilates Centrum s.r.o.
 
Webdesign a realizácia: